Zapraszam na otwarcie wystawy fotograficznej:
‚TEATR (NIE) CODZIENNOSĆI’
której jestem współautorem.
JUTRO (sobota), godz. 17.15, Stara ProchOFFnia
ul. Boleść 2 w Warszawie

„Przedmiotem wystawy jest niecodzienna wystawa fotografii „rzeczywistości” inspirowanej teatrem. Ideą i głównym zamysłem projektu jest ukazanie w jaki sposób szeroko pojmowany teatr implikuje „rzeczywistość”; (świadomie – bądź nie), „teatralizacja rzeczywistości”; (jak „robi się” teatr z życia – nieświadome wchodzenie w rolę bez świadomości jej podjęcia; rodzaju, typu inspiracji etc.).
Wystawa nie jest wystawą stricte fotograficzną (w tym wypadku fotografia pełni role dokumentacyjną) istotą projektu jest przenikanie życia i teatru – chcielibyśmy ukazać m.in.: wpływ, oddziaływanie aktorów, teatru na rzeczywistość, w jaki sposób techniki teatralne wykorzystywane są do perswazji, reklamy, promocji, nacisku, indoktrynacji, agitacji czy propagandy”